Tuesday, November 9, 2010

Definasi Akikah & Korban

Syarat-Syarat Penyembelihan Menurut Syara'

Penyembelihan menurut syara' yang dimaksud, hanya bisa sempurna jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1). Binatang tersebut harus disembelih atau ditusuk (nahr) dengan suatu alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah dan mencabut nyawa binatang tersebut, baik alat itu berupa batu ataupun kayu.

'Adi bin Hatim ath-Thai pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Ya Rasulullah! Kami berburu dan menangkap seekor binatang, tetapi waktu itu kami tidak mempunyai pisau, hanya batu tajam dan belahan tongkat yang kami miliki, dapatkah itu kami pakai untuk menyembelih?" Maka jawab Nabi:

"Alirkanlah darahnya dengan apa saja yang kamu suka, dan sebutlah nama Allah atasnya." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasal, Ibnu Majah, Hakim dan Ibnu Hibban)

2). Penyembelihan atau penusukan (nahr) itu harus dilakukan di leher binatang tersebut, yaitu: bahwa kematian binatang tersebut justru sebagai akibat dari terputusnya urat nadi atau kerongkongannya.

Penyembelihan yang paling sempurna, yaitu terputusnya kerongkongan, tenggorokan dan urat nadi.

Persyaratan ini dapat gugur apabila penyembelihan itu ternyata tidak dapat dilakukan pada tempatnya yang khas, misalnya karena binatang tersebut jatuh dalam sumur, sedang kepalanya berada di bawah yang tidak mungkin lehernya itu dapat dipotong; atau karena binatang tersebut menentang sifat kejinakannya. Waktu itu boleh diperlakukan seperti buronan, yang cukup dilukai dengan alat yang tajam di bagian manapun yang mungkin.

Raafi' bin Khadij menceriterakan:

"Kami pernah bersama Nabi dalam suatu bepergian, kemudian ada seekor unta milik orang kampung melarikan diri, sedang mereka tidak mempunyai kuda, untuk mengejar, maka ada seorang laki-laki yang melemparnya dengan panah. Kemudian bersabdalah Nabi: 'Binatang ini mempunyai sifat primitif seperti primitifnya binatang biadab (liar), oleh karena itu apa saja yang dapat dikerjakan, kerjakanlah; begitulah." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

3). Tidak disebut selain asma' Allah; dan ini sudah disepakati oleh semua ulama. Sebab orang-orang jahiliah bertaqarrub kepada Tuhan dan berhalanya dengan cara menyembelih binatang, yang ada kalanya mereka sebut berhala-berhala itu ketika menyembelih, dan ada kalanya penyembelihannya itu diperuntukkan kepada sesuatu berhala tertentu. Untuk itulah maka al-Quran melarangnya, yaitu sebagaimana disebutkan dalam firmannya:

"Dan binatang yang disembelih karena selain Allah ... dan binatang yang disembelih untuk berhala." (al-Maidah: 3)

4). Harus disebutnya nama Allah (membaca bismillah) ketika menyembelih. Ini menurut zahir nas al-Quran yang mengatakan:

"Makanlah dari apa-apa yang disebut asma' Allah atasnya, jika kamu benar-benar beriman kepada ayat-ayatNya." (al-An'am: 118)
"Dan janganlah kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut asma' Allah atasnya, karena sesungguhnya dia itu suatu kedurhakaan." (al-An'am: 121)

Dan sabda Rasulullah s.a.w.:

"Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut asma' Allah atasnya, maka makanlah dia." (Riwayat Bukhari)

Di antara yang memperkuat persyaratan ini, ialah beberapa hadis shahih yang mengharuskan menyebut asma' Allah ketika melepaskan panah atau anjing berburu, sebagaimana akan diterangkan nanti.

Sementara ulama ada juga yang berpendapat, bahwa menyebut asma' Allah itu sudah menjadi suatu keharusan, akan tetapi tidak harus ketika menyembelihnya itu. Bisa juga dilakukan ketika makan. Sebab kalau ketika makan itu telah disebutnya asma' Allah bukanlah berarti dia makan sesuatu yang disembelih dengan tidak disebut asma' Allah. Karena sesuai dengan ceritera Aisyah, bahwa ada beberapa orang yang baru masuk Islam menanyakan kepada Rasulullah:

"Sesungguhnya suatu kaum memberi kami daging, tetapi kami tidak tahu apakah mereka itu menyebut asma' Allah atau tidak? Dan apakah kami boleh makan daripadanya atau tidak? Maka jawab Nabi: 'Sebutlah asma' Allah dan makanlah.'" (Riwayat Bukhari)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وبعد :

Dalam hadis sahih riwayat Jabir

فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة

Maksudnya : Maka Rasulullah s.a.w memerintahkan kami supaya berkongsi dalam seekor unta dan seekor lembu, iaitu setiap tujuh orang dari kalangan kami berkongsi seekor unta. [Muslim]

Namun, dalam persoalan ditanya, dalam seekor lembu apakah harus dijadikan 4 untuk akikah dan 3 untuk korban.

Melihat kepada fatwa-fatwa ulama, ia menyerupai masalah mencampurkan niat dalam satu ibadat. Dalam fatwa islam ada dinyatakan masalah sekiranya seorang ingin menyembelih haiwan dan ia berniatkan korban dan akikah sekaligus, adakah harus?

Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Pertama : Tidak harus dilakukan, mesti diasingkan niat. Ini adalah pandangan mazhab Syafie. Hujahnya ialah ibadat korban dan akikah ini mempunyai maksud dan tujuan khusus bagi setiap satu. Bahkan kedua-duanya mempunyai sebab yang berlainan.

Pendapat kedua : Harus mencampurkan niat akikah dan korban dalam satu haiwan sembelihan. Hujahnya ialah kerana maksud dan tujuan penyembelihan ialah untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Taala. Ada riwayat dari Hasan menyebut (Musannaf Ibn Abi Shaybah (5/534):

عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ
.

Maksudnya “Jika kamu melakukan sembelihan korban untuk bayimu, maka ia memadai untuk akikah”

Sheikh Muhammad bin Ibrahim r.h memilih pendapat ini, katanya :

"لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة

Maksudnya : Sekiranya korban dan akikah berhimpun, maka memadai dengan melakukan satu sahaja untuk tuan rumah, ia berazam untuk melakukan korban bagi dirinya, maka ia menyembelih korbannya, dan akan masuk di dalamnya ibadat akikah.

Hasilnya ialah, dalam masalah di atas iaiatu (7 bahagian, 4 niat akikah, 3 niat korban) insyaAllah harus dan dibolehkan kerana tujuan penyembelihan tetap sama iaitu taqarrub kepada Allah Taala.

WallahualamPERTANYAAN : Adakah lebihan atau Sisa Akikah&Korban tidak boleh dimakan binatang lain.

Lebihan (saki baki @ sisa) daging atau tulang korban boleh sahaja dibuang tanpa perlu menanamnya berdasarkan tidak adanya dalil yang menyuruh untuk menanamnya.

Maka secara logiknya , apabila ianya tidak ditanam , sudah tentu lebihan atau sisa tersebut akan dimakan oleh mana-mana binatang samada kucing , anjing dan sebagainya.

Apa yang jelas , tidak terdapat suruhan dari syarak agar kita menjaga dan mengawasi segala lebihan atau sisa daging dan tulang korban atau aqiqah daripada dimakan oleh kucing dan sebagainya.

Malahan , yang sememangnya terdapat dalam syarak ialah lebihan daging korban atau aqiqah tersebut adalah menjadi makanan bagi binatang-binatang dari kalangan jin sebagaimana yang tersebut dalam hadis Rasulullah saw :

Berkata Ibn Mas'ud ra : 'Rasulullah berkata : Salah seorang dari kalangan Jin telah memanggilku, dan Aku pergi bersamanya, membaca al-Quran kepada mereka.' Dia membawa kami melihat kesan mereka dan kesan api mereka, dan mereka bertanya baginda mengenai makanan dan baginda bersabda : 'Bagi kamu semua TULANG yang disebut nama Allah yang kamu perolehi, bagi DAGING pula, dan semua lebihannya bagi binatang kamu'. Nabi bersabda : 'Maka jangan kamu beristijak (membersihkan diri) dengannya, kerana ia adalah makanan yang diperuntukan kepada saudara kamu'

(HR Imam Muslim : 450)

Pertanyaan kemusykilan :
seorang penyembelih ketika sedang menyembelih se\kor lembu tiba2 ia menggelupur dan terjatuh pisau tanpa sengaja. lembu pun terlepas. Kemudian lembu tadi ditgkap dan disembelih kali kedua.... adakah sah sembelihan tadi dan boleh ianya dimakan...

Berlaku sembelihan dua kali disebabkan keadaan darurat, seperti pisau terlepas secara tidak sengaja, maka sah sembelihan itu secara sepakat ulama. Sebahagian ulama mensyaratkan ketika disembelih kali kedua, binatang itu masih dalam hayat mustaqirrah (kehidupan yang kuat, seperti masih kuat menggelepur).

- Jika berlaku sembelihan dua kali, tanpa ada darurat, tetapi sembelihan kedua itu dilakukan secara segera sejurus selepas itu, maka ada khilaf ulama. Yang ditarjihkan oleh Lajnah Fatwa IslamWeb ialah sah sembelihan itu.

- Tetapi jika sembelihan pertama belum sah, kemudian binatang terlepas, dan mengambil masa yang lama untuk dilakukan sembelihan kedua, sedangkan ia sudah sampai kepada hayat mazbuh, maka tidak sah sembelihan itu.

Wallahu A'lam


Mengenai memberi seekor kambing bagi tujuan aqiqah ini merupakan sunnat kepada anak perempuan. Jika bayi yang dilahirkan itu lelaki, maka adalah sunnat di sembelihkan 2 ekor kambing, sebagaimana yang diriwayatkan oleh A'isyah ra katanya :

"Sesungguhnya Rasulullah saw mengarahkan mereka menyembelih 2 kambing yang serupa bagi anak lelaki dan 1 bagi anak perempuan" -[Hadith riwayat al-Tirmudzi; beliau mengatakan Hasan Sahih; Ibn Majah %3163, Sahih al-Tirmudzi #1221].

Tidak mengapa untuk mengupah mana-mana orang itu menguruskan proses menyembelih, melapah dan memasak kambing tersebut.

Mengenai pengagihan daging tersebut, berikut kami paparkan dalil-dalinya :-

Diriwayat bahawa 'Aisyah ra. berkata mengenai daging aqiqah :-

"Ia hendaklah di potong berkeping2, kemudian dimakan dan diberi kepada yang lain" [Riwayat Ibn Abi Shaibah didalam al-Musannaf, 5]

Di riwayatkan bahawa Ibn Sirin dan Hasan al-Basri berkata :

"Sesungguhnya disisi mereka bahawa aqiqah dianggap seperti korban, dimakan (sebahagian) dan diberi (sebahagian)" [Riwayat Ibn Abi Shaibah]

Berkata Ibn Hazm rh :-

"Aqiqah hendaklah di makan sebahagiannya, diberi sebagai hadiah dan disedekahkan" [al-Muhallaa].

Daging aqiqah tersebut bolehlah diagih ke masjid, diberi kepada tetamu yang datang kerumah untuk kenduri cukur rambut(seperti mana yang di rancangan) dan tidak lupa juga jika ada lebih, diberikan sebagai sedekah kepada kafir miskin.

Anda juga boleh mengagih daging tersebut secara mentah atau memasaknya dan diberikan kepada orang miskin, saudara mara, jiran tetangga, sahabat handai dsb [Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 11/442].

Oleh kerana saya juga berasal dari kampung di Pantai Timur, fenomena yg anda ceritakan itu merupakan lumrah di kampung-kampung.

Dalam sesebuah kampung khususnya di Kelantan, (Kelantan adalah satu-satu negeri yang masih dibenarkan haiwan disembelih di merata tempat, manakala di negeri lain, sembelihan hanya boleh dilakukan di Pusat sembelihan, jabatan Haiwan negeri) niscaya terdapat beberapa penyembelih yang terkenal dengan skill sembelihan dan metos yang mewarnai setiap penyembelih tersebut, misalnya kepakaran dalam menjinakkan lembu yg liar, menjadikan daging sembelihannya lembut dan manis dagingnya, kambing yg disembelihnya tidak berbau, dsbnya. Pendek kata, penyembelih dalam masyarakat kampung di Kelantan adalah suatu kerjaya yg dihormati dan disegani. Mereka memiliki petua dan ritual yg tersendiri dan begitu juga bacaan dan golok atau parang sembelihannya juga bukan sebarangan.

Berbalik pada aksi dan gelagat penyembelih yg terdapat di kampung anda itu sebenarnya juga biasa terjadi di Kelantan.

Isunya apa? apakah hukum kita memakan sembelihan dari penyembelih yang gila glamour dan takbur dgn kerja sembelihannya?

atau anda ingin tahu kedudukan si penyembelih itu di sisi akidah. dan kesan sembelihannya kerana ditakuti dia bersekutu dalam niat sembelihannya.

Bagi menjawab isu pertama, haiwan yg disembelih oleh penyembelih takbur dan riak itu tetap sah, cuma kalau anda ada pilihan, cubalah sembelih sendiri atau mencari tukang penyembelih yang lebih baik. Ini kerana pendetailan atau perincian sifat2 tukang sembelih ni tidak diperincikan oleh syara', maka kita tidak boleh merincikannya dan akhirnya menjadikan kita susah. Kemungkinan mana-mana penyembelih akan merasa bangga diri kerana selalunya aktiviti penyembelihan ini berlaku ketika disaksikan oleh ramai orang. Kemingkinan juga dia ingin menceriakankan suasana tegang semasa sembelihan dan juga ingin menghiburkan peminatnya dan admirernya.

Menjawab isu yg kedua: apakah berlaku syirik dalam sembelihan kerana ada kemungkinan dia menyembelih bukan kerana Allah.

Jawab: kita menghukum berdasarkan zahir sahaja, masalah peribadi si penyembelih itu kita biarkan saja. Kalau kita ada kemampuan dan kedudukan di kampung itu, maka nasihatilah dia. Tapi sembelihan itu sah jika dia adalah muslim dan menyebut nama Allah ketika menyembelih. sikap takbur dia selepas menyembelih itu adalah sifat kekurangannya sahaja.

Bolehkah kita membahagikan daging qurban kepada jiran kafir dengan alasan memuliakan mereka sebagai jiran..

Telah disyariatkan bahawa mereka yang melakukan korban/udhiyah memakan sebahagian dari daging, memberikan sebahagiannya sebagai hadiah dan juga memberinya sebagai sedekah. Firman Allah swt :-

"dengan yang demikian makanlah kamu dari (daging) binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin." - [Surah al-Haj ayat 28].

Didalam sebuah hadith juga meriwayatkan bahawa daging korban ini hendaklah dimakan sedikit bersama-sama dengan kaum keluarga, disimpan dan diberikan, sebagaimana hadith riwayat Salamah ibn al-Akqwa' ra. berkata bahawa Nabi saw bersabda :-

"Kamu makan, kamu berikan kepada yang lain dan kamu simpan" - [Hadith riwayat al-Bukhaari]. Didalam hadith yang diriwayatkan oleh A'isyah ra. bahawa Nabi saw bersabda :-

"Kamu makan, kamu simpan dan kamu berikan sebagai sedekah" - [Hadith riwayat al-Muslim].

Sheikh Dr Abdullah Al-Faqih didalam komentarnya terhadap pemberian daging korban kepada orang kafir, kata beliau :

"Tidak ada masalah untuk memberi orang kafir dan diantara mereka juga termasuk orang miskin dan fakir, kaum keluarga,
jiran atau mana-mana komposisinya, kerana nabi saw bersabda didalam sebuah hadith yang dipersetujui oleh semua (al-Mutafaq) yang diriwayatkan oleh Asmaa' bt Abu Bakar Al-Sidiq ra : "Anda kekalkan hubungan yang baik dengan ibu anda", telah maklum bahawa ibu Asmaa' adalah seorang kafir Quraish yang tidak beriman." [sumber : http://www.islamweb.net/php/php_arabic/ ... on=FatwaId ]

Fatwa ini menunjukkan bahawa seorang ibu yang masih kafir boleh menerima korban si-anak atas dasar berlaku baik kepada kedua ibu-bapa, begitulah juga dengan jiran dan kaum keluarga yang masih tidak beriman.

Islam membenarkan daging korban diberikan kepada orang kafir asalkan mereka tidak terlibat memerangi dan menzalimi orang-orang Islam. Termasuklah jiran-jiran kita yang kafir yang kita kenali dan bergaul dengan mereka, sudah tentu mereka tidak terlibat memerangi kita. Disini kami memetik fatwa bekas Mufti Arab Saudi, Syeikh Ibn Utsaimin yang berkata :-

"Adalah dibolehkan untuk memberi orang kafir daging korban atas nama sedekah selama mana orang kafir ini bukan dari kalangan mereka yang membunuh orang Islam. Jika mereka adalah salah seorang yang membunuh orang Islam maka tidak boleh diberikan mereka apa-apa, sebagaimana firman Allah swt :-

'Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu) dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama (kamu) dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu dan (ingatlah), sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.' [Surah : al-Mumtahanah 8-9]". - [Fataawa al-Shiekh Ibn Utsaimin, 2/663].

Kesimpulan yang boleh kita ambil ialah, dibenarkan memberi daging korban kepada orang kafir, samada mereka itu jiran, kaum keluarga kita, orang miskin dsb, selama-mana mereka tidak berperang menentang orang Islam.


No comments: